Länk till startsidan

Välkommen till Örnsköldsviks kommun

Information från kommunstyrelsen 28 november 2023

28 november 2023


Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 28 november 2023. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Samhällsrum ska öka tillgång till samhällsservice i glesbygd

28 november 2023


Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland gör en gemensam satsning för ökad samhällsservice på landsbygden. I Trehörningsjö öppnar ett samhällsrum som utvecklats i dialog med boende på orten. Välkomna till invigning söndag 3 december.

Natursköna lekmiljöer i Sund

27 november 2023


Örnsköldsviks kommun har under 2022-2023 arbetat med att förnya lekplatserna på Rågvägen och Hallbacken i Sund. Genom att tillföra lek- och aktivitetselement samt framhäva befintliga naturstrukturer har det skapats ett sammanhängande stråk som erbjuder allmänheten både lek- samt sociala värden i nat…

Nyfiken på Örnsköldsvik? En plats för ett gott och aktivt liv.

Örnsköldsvik, en bra bit av Höga Kusten. Kom hit och upptäck!

Vi bygger ett ännu attraktivare Örnsköldsvik!

Vad vill du göra på fritiden?

Här kan du starta och driva ditt företag med goda förutsättningar.

Jobba i kommunen - Sveriges viktigaste jobb, jobba med och för människor.