Viktig information om coronapandemin

Välkommen till
Örnsköldsviks kommun

Webbsändning och kallelse av kommunfullmäktige 25 oktober klockan 13:00

22 oktober 2021


Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktige följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Om du har förkylningssymptom är det viktigt att du undviker att komma till lokalen. Följ då istället sammanträdet via webbsändningen.

Kompletterande stöd till anhörigvårdare utreds

20 oktober 2021


Vid veckans sammanträden ställde sig humanistiska nämnden och omsorgsnämnden positiva till ett medborgarförslag om anhörigstödjare och ger nu välfärdsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan.

Ny e-tjänst ökar möjligheten för fler lokala affärer

13 oktober 2021


Örnsköldsviks kommun vill underlätta för fler lokala företag att delta vid direktupphandlingar som kommunen gör i samband med inköp av varor och tjänster. Genom en helt ny e-tjänst kan företag nu anmäla sig till kommunens register för direktupphandling och underlätta för kommunens verksamheter att h…