Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Nytt beslut för ökad jämställdhet
Testbild

Anna-Britta Åkerlind (C) kommunalråd Örnsköldsviks kommun och Magnus Haglund kommundirektör Örnsköldsviks kommun

Nytt beslut för ökad jämställdhet

För att ytterligare stärka det kommunala och lokala jämställdhetsarbetet i Örnsköldsviks kommun och i Västernorrland beslutade kommunfullmäktige vid sammanträdet 27 maj 2024 att ansluta sig till den jämställdhetsstrategi som Länsstyrelsen Västernorrland lanserade i mars.

Länsstyrelsen uppmanar i strategin länets kommuner, näringslivet, statliga myndigheter, regionen, lärosäten och civilsamhället att ansluta sin verksamhet till strategin. Tidigare har Örnsköldsviks kommun undertecknat den europeiska deklaration för jämställdhet som europeiska kommunförbundens och regionförbundens samarbetsorganisation Council of European Municipalities and Regions, CEMR, tagit fram. Deklarationen uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare. CEMR:s medlemmar är kommuner och regioner från över trettio europeiska länder.

-Jag tänker att det är viktigt att vi får jämställdhetsarbetet att hänga ihop och det är därför det känns så bra att vi tagit de här nya artiklarna för CEMR-deklarationen och den gemensamma strategin för Västernorrland. För det är ju när vi börjar gå i takt och göra saker ihop som det kan hända någonting. Men sedan är det ju vårt jobb att ta det nästa steg för att det ska sammanlänka här i vår kommun också. Men fram för allt det här att känna att tråden går från det europeiska ner till det lokala - att det måste hänga ihop. Om vi kan jobba ihop åtminstone med våra kollegor i de andra kommunerna och säga samma saker och göra samma saker så kanske kommer vi lite längre än om vi bara jobbar själva, säger Anna-Britta Åkerlind (C) kommunalråd Örnsköldsviks kommun.

Strategin ”Ett jämställt Västernorrland - En jämställdhetsstrategi för jämställdhet 2024–2027” har tre prioriterade målsättningar:

  • Förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor
  • Jämställd utbildning och arbetsmarknad
  • Omfördela makt och inflytande mellan kvinnor och män

Strategin i sin helhet finns att ta del av på jamstalltvasternorrland.se Länk till annan webbplats.

Ytterligare information om Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld

Publicerad: