Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Norra Sverige kan inte vänta – staten behöver ta ansvar
Personer står och tittar in mot kameran, bakom skymtar en presentationsskärm.

Representanter från de fyra länen i norra Sverige fanns på plats vid panelsamtalen i Almedalen under tisdagen. Från vänster Ellinor Persson moderator, Lorents Burman (S) kommunstyrelsens ordförande Skellefteå kommun, Mattias Karlsson gruppledare för Moderaterna i riksdagen, Jonny Lundin (C) regionala utvecklingsnämndens ordförande Region Västernorrland, samt Anna-Britta Åkerlind (C) Kommunstyrelsens ordförande Örnsköldsviks kommun.

Norra Sverige kan inte vänta – staten behöver ta ansvar

Budskapet från de fyra länen i norra Sverige var klart och tydligt vid panelsamtalen i Almedalen under tisdagen 25 juni: den gröna omställningen sker här och nu i hela norra Sverige, det finns flera förslag på bordet om åtgärder för att komma igång med bostadsbyggande och hur risken ska fördelas med staten. Men vi kan inte vänta längre. Beslut om konkreta åtgärder behövs nu.

Under tisdagen arrangerade projektet Hållbar samhällsomställning i Västernorrland tillsammans med N6-nätverket två välbesökta seminarier med fyra olika paneler i Almedalen. Kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C) representerade Örnsköldsvik i seminarierna där tjänstemän och politiker från alla fyra norrlandslän var eniga om såväl möjligheter som utmaningar med den gröna nyindustrialiseringen som sker nu i Norra Sverige.

— I Västernorrland kommer det investeras 100-120 miljarder de närmaste åren. Och till det tillkommer lika stor investering i energi och vindkraft. Vi ser en befolkningstillväxt på 40 000 från dagens 245 000 invånare vårt län, säger Carin Jämtin, landshövding i Västernorrlands län.

Tillgången till bostäder kommer vara helt avgörande för att människor att flytta och stanna kvar. Men just nu är det för dyrt att bygga. Peter Larsson, regeringens utredare för samordning av samhällsomställningen i norra Sverige, presenterade förra veckan sin slutrapport med flera konkreta förslag för att få igång bostadsbyggandet. Det handlar bland annat om bostadskrediter, och tillföra kapital till Norrlandsfonden.

— Utredningarna är klara, förslagen finns och det viktigaste just nu är att fatta beslut, säger Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik, med en tydlig passning till regeringen.

Det är lätt att prata om de risker kommunerna tar med de investeringar som görs ute i kommunerna, vad händer exempelvis om inte etableringen blir av.

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR lyfte ett annat perspektiv:

— Vi pratar för lite om risker om vi INTE gör det här. Risken är då att investeringarna sker någon annanstans. Vi måste ställa om, för att svensk industri ska vara konkurrenskraftig och för den gröna omställningen i hela världen, poängterade Annika Wallenskog.

Mer information:

Projektet Hållbar samhällsomställning - Hållbar samhällsomställning Länk till annan webbplats.

N6-initiativet – fördjupar bilden av Norrland Länk till annan webbplats.

Örnsköldsvik – Vi bygger bäst tillsammans. Framtid Örnsköldsvik

Publicerad: